กทม. ยังเผชิญสถานการณ์ PM 2.5 ต่อเนื่อง บางจากฯ ขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ราคาเดิมถึงสิ้นเดือนมกราคม

99 views

จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งยังคงมีปริมาณหนาแน่นในช่วงนี้ บางจากฯ จึงจะขยายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลทุกชนิดมาตรฐานยูโร 5 ราคาเท่าเดิมใน กทม. ออกไปอีก 15 วัน จนถึง 31 มกราคม 2563

ทั้งนี้ น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน และค่ากำมะถันลดลงกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับยูโร 4 จึงช่วยลดมลภาวะฝุ่นควันและฝุ่น PM 2.5 ได้