กบข. เร่งให้การช่วยเหลือสมาชิก และ ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ จ. นครราชสีมา

117 views

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กบข. ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินกองทุนคืนแก่ทายาทของสมาชิก กบข. ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กบข. ขอยกย่องชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ทุ่มเทให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้พี่น้องโคราชทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *