กฟผ. สานต่อโครงการ EGAT Academy คัดสรรหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน

119 views

กฟผ. สานต่อโครงการ EGAT Academy ประจำปี 2562 นำร่องจัดอบรมหลักสูตร “สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ” พร้อมเชิญชวนบุคลากรในแวดวงพลังงานร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การผลิตและส่งไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดโครงการ EGAT Academy ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการหลักสูตรอบรมกับบุคคลภายนอก โดย กฟผ. ได้คัดสรรหลักสูตรอบรม จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมั่นคง

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวต่อไปว่า กฟผ. ดำเนินภารกิจสำคัญด้านการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศมาตลอด 50 ปี จึงมีเจตนารมณ์ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมต่อไป สำหรับปี 2562 มีหลักสูตรอบรม จำนวน 5 หลักสูตร โดยนำร่องด้วยหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ (Preliminary to Power Purchase Agreement Cross-border Hydropower Project) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และหลักสูตรต่อไปที่เตรียมจะเปิดอบรม คือ หลักสูตรระบบป้องกันสำหรับโรงไฟฟ้า: ระบบควบคุมเจนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Protection System for Power Plant: Generator Control and Electrical Equipment) หลักสูตรเทคโนโลยีบำรุงรักษาสำหรับโรงไฟฟ้า (Maintenance Technology for Power Plant: Generator and Electrical Equipment) หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลสำหรับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม (Mechanical Technology for Power Plant and Industry) และ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิตอลประยุกต์สำหรับโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม (Applied Digital Technology for Power Plant and Industry) เป็นต้น

“กฟผ. ขอเชิญชวนบุคลากรในแวดวงพลังงานสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรในโครงการ EGAT Academy เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้า โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th หรือ E-mail: egatacademy@egat.co.th และ Line ID: @EGATAcademy”
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวในตอนท้าย

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts