กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนวียนสุดทันสมัยในภาคอีสาน มุ่งสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

142 views

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีผู้บริหาร กฟผ. ส่วนราชการ และประชาชน จ.นครราชสีมา ร่วมในพิธี พร้อมเยี่ยมชม การทดสอบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3 – 4 แบตเตอรี่พลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดใน ภาคอีสานช่วยเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า

นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เรื่องของพลังงานนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมาก แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคองแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่เข้าใจง่าย ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และเทคโนยีระบบกักเก็บพลังงานระบบไฮโดรเจนไฮบริดที่จับคู่ระหว่างพลังงานลมกับเซลล์เชื้อเพลิง รวมถึงเทคโนโลยีสุดทันสมัยที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งโรงภาพยนตร์ 7 มิติ นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้า และเกมส์จำลองต่างๆ ทั้งยังมีตัวอาคารที่ตกแต่งด้วย Wall Building Wind Power ทำให้ผนังตึกพลิ้วไหวตามแรงลม ที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีทุ่งกังหันลมและสินค้าชุมชนมากมายที่สามารถไปแวะเยี่ยมชมได้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะทำให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจเรื่องของพลังงานมากขึ้น และยังสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง เป็น 1 ในศูนย์การเรียนรู้ 6 แห่ง ทั่วประเทศ ของ กฟผ. เพื่อร่วมสร้าง “สังคมแห่งภูมิปัญญา ด้านพลังงาน” โดยภายในศูนย์การเรียนรู้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซน ได้แก่ 1. โซน Plaza Nova สำหรับลงทะเบียนเป็นเหล่าผู้กล้าร่วมผจญภัยในโลกพลังงานร่วมกับหุ่นยนต์ H-bot มาสคอตประจำศูนย์การเรียนรู้ 2. โซน Lamtakong Energy Quest ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยในดินแดนลำตะคองผ่านภาพยนตร์แบบ 7 มิติ 3. โซน New Frontier สนุกสนานกับเกมที่จะให้ผู้เข้าชมได้สวมบทบาทเป็นกระแสลมในทุ่งกังหันลมยักษ์ เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าใต้ดินแบบ สูบกลับแห่งเดียวของไทย

4. โซน New Discovery เรียนรู้นวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานแบบไฮโดรเจนจากกังหันลมสู่การผลิตไฟฟ้า 5. โซน EGAT Energy Quest ชมภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยตั้งแต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบัน 6. โซน The Balance ร่วมประลองฝีมือการจัดสรรเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าผ่านโมเดลจำลองโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล และ 7. โซนม่วนซื่นลำตะคอง เรื่องราวการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่อาศัยอยู่ รอบโรงไฟฟ้าและลุ่มน้ำลำตะคองที่พึ่งพาอาศัยกัน โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคองจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นอกจากนี้ ในวันดังกล่าว กฟผ. ได้ทดสอบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองฯ เครื่องที่ 3 – 4 กำลังผลิต 500 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีกำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ โดยจะนำกระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตของประเทศในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองที่มีอยู่เดิมขึ้นไป เก็บพักไว้ในอ่างพักน้ำตอนบนบริเวณบนเขายายเที่ยงแล้วปล่อยน้ำลงมาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในแต่ละวัน เมื่อจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 4 เครื่อง จะมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์ ถือเป็นแบตเตอรี่พลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน และต้นทุนต่ำที่สุดในปัจจุบันสำหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Grid System) เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคอีสาน รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2.6 แสนตันต่อปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories