กรมการขนส่งทางบก เผยผลตรวจเข้มรถโดยสาร ช่วง 4 วันแรก ในเทศกาลปีใหม่ (26-29 ธ.ค.62) พบรถไม่พร้อมใช้งาน ต้องสั่งห้ามใช้ 1 คัน และเปลี่ยนรถทันที 5 คัน

107 views

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยผลการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะที่จุด Rest Area และ จุด Checking point โดยในระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 ได้ตรวจความพร้อมรถรวม 100,376 คัน พบรถมีข้อบกพร่อง พ่น “ห้ามใช้” 1 คัน สั่งเปลี่ยนรถทันที รวม 5 คัน และ ด้านพนักงานขับรถ ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจสอบสมุดบันทึกประจำรถ ตรวจความพร้อมของร่างกาย ตรวจความพร้อมทั้งหมดรวม 101,275 คน สั่งเปลี่ยนพนักงานขับรถ 2 ราย โดยในจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ 112 แห่งทั่วประเทศ ตรวจเข้มก่อนออกเดินทาง ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 32,775 คัน สั่งเปลี่ยนรถ 1 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 32,833 คน สั่งเปลี่ยนพนักงานขับรถ 2 คน โดยพบสารเสพติด 1 ราย ดำเนินการส่งตัวให้เจ้าพนักงาน พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 1 ราย สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ และเปลี่ยนตัวผู้ขับแล้ว จุด Rest Area ใน 17 จังหวัด 18 จุด ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 17,226 คัน พ่น “ห้ามใช้” 1 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 17,308 คน จุด Checking point 78 แห่ง ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะจำนวน 50,375 คัน สั่งเปลี่ยนรถ จำนวน 4 คัน ตรวจพนักงานขับรถ 51,134 คน

ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการควบคุมการให้บริการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ทุกราย หากตรวจพบมีสารเสพติดส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันที