December 30, 2019

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ระยะที่ 2 เครื่องที่ 3-4 ของ กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสำรองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More »