กรมการค้าภายชี้แจงค่าครองชีพสูง เร่งหารือสมาคมไข่ไก่เพื่อลดภาระผู้บริโภค

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า วันนี้ กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ผู้ผลิตรายใหญ่ และกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับแนวทางในการลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคในภาวะที่เกิดการขาดแคลนเนื้อสุกร ซึ่งผลการหารือแต่ละฝ่ายรับหลักการที่จะร่วมกันดำเนินการ ส่วนรายละเอียดวิธีการที่ชัดเจน แต่ละฝ่ายจะนำไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มของตนเอง และนำข้อสรุปมาหาข้อยุติร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories