กรมทางหลวงชนบท ยกระดับถนนสายแยก สน.3054 – บ.ธาตุดุม จ.สกลนคร เพิ่มความสะดวก เสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

111 views

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท สน.3054 – บ้านธาตุดุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คาดก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นถนนแคบรถวิ่งสวนกันด้วยความยากลำบาก ในขณะที่มีปริมาณการจราจรสูงกว่า 998 คัน/วัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และสามารถเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงประวัติศาสตร์ เช่น พระธาตุดุม (ปราสาทขอม) ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร

พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 10.455 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ เมื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย