กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ จ.ลพบุรี หนุนรถไฟทางคู่ เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขจราจร

268 views

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับ ทางหลวงชนบทสาย ลบ.4037 บ้านหนองทรายขาว – บ้านบางอิฐ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เสร็จสมบูรณ์

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบรางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทช.จึงดำเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้ามหรืออุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของ รฟท. โดยสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ ทางหลวงชนบทสาย ลบ.4037 บ้านหนองทรายขาว – บ้านบางอิฐ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟดังกล่าว ก่อสร้างเป็นทางต่างระดับ มีรูปแบบพื้นสะพานเป็นโครงสร้างพิเศษคานรูปกล่องหล่อเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่หน้างาน (Pre-cast segmental box girders) แล้วนำไปติดตั้งและอัดแรงให้มีความต่อเนื่องกัน สะพานข้ามทางรถไฟแห่งนี้เป็นสะพาน ขนาด 2 ช่องจราจร

ความยาว 340 เมตร พร้อมถนนเชิงลาดทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 580.418 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 146.700 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างเป็นทางการแล้ว