กรมทางหลวงชนบท เสริมการท่องเที่ยว เสริมความปลอดภัย เอาใจนักปั่น ปรับปรุงถนนเข้าสู่วัดญาณสังวราราม/วิหารเซียน จ.ชลบุรี เสร็จสมบูรณ์

113 views

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ดำเนินการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 – วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เสร็จสมบูรณ์
นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ให้รายละเอียดว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลักและเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น วัดญาณสังวราราม วิหารเซียน ศูนย์เพาะเลี้ยงดูแลสัตว์ป่าเขาชีโอน และเป็นเส้นทางที่นักปั่นจักรยานนิยมมาใช้บริการ ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรสูง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยก่อสร้างถนนเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 8 เมตร เป็นผิวจราจร 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร แถบชะลอความเร็ว ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 21.969 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว