กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวแอพลิเคชั่น“I-Dee (Industry-Dee)”เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกลางของกระทรวงฯ

120 views

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวแอพลิเคชั่น“I-Dee (Industry-Dee)”เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกลางของกระทรวงฯ ผ่านสมาร์ทโฟน เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย สอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายงานให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชั่น“I-Dee (Industry-Dee)” ที่สามารถแสดงผลและใช้งานผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยซ์ (Android) และระบบไอโอเอส (IOS) รวมทั้งสามารถใช้งานผ่านทางระบบเว็บไซต์ โดยที่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะเชื่อมโยงและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) กระทรวงอุตสาหกรรม กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ได้อีกด้วย

“ในส่วนขั้นตอนของการดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ 1.การโหลดแอปพลิเคชั่น“I-Dee (Industry-Dee)”ซึ่งจะมีการให้บริการทั้งระบบโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยซ์ (Android) และระบบไอโอเอส (IOS) 2.การรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง https://i-dee.industry.go.th และ 3.การเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอุตสาหกรรม ทั้ง 76 จังหวัด หรือการเดินไปติดต่อด้วยตนเอง หรือการส่งจดหมาย โทรศัพท์ และแจ้งผ่านทางอีเมล์ Email และโซเชียลมีเดีย ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะทำการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ จากนั้นก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการ

ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่า การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ”รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts