กสทช. หารือร่วมโอเปอร์เรเตอร์ทุกค่าย เตรียมรับมือพื้นที่น้ำท่วม

396 views

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยหลังจากการหารือร่วมกับ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกรณีผลกระทบจากพายุซินลากู ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานว่า สถานีฐานรับ-ส่งสัญญาณไม่ได้รับความเสียหายมาก และในส่วนที่เกิดความเสียหายสามารถซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยการสื่อสารในพื้นที่ประสบเหตุยังสามารถใช้งานได้ปกติ และให้ผู้ประกอบการทุกรายได้เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสารและดูแลโครงข่ายสื่อสารให้พร้อมใช้งาน

รองเลขาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำชับกับผู้ประกอบการทุกราย ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานการสื่อสารได้ปกติ พร้อมทั้งรายงานผลกระทบต่อสำนักงาน กสทช. อย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *