กสทช. เชิญโอเปอเรเตอร์ทุกรายหารือ เผยไม่เกิน 17 ต.ค. ระบบสื่อสารทุกเครือข่าย พร้อมสำหรับงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

147 views

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (8 ต.ค. 2562) สำนักงาน กสทช. เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายประชุมหารือ เพื่อตรวจสอบสถานะ การเตรียมความพร้อมระบบติดต่อสื่อสาร ภารกิจถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 สรุปไม่เกินวันที่ 17 ต.ค. 2562ระบบสื่อสารทุกเครือข่ายพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีฯ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ย้ำผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เพิ่มสถานีฐานและโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดแนวทางเสด็จฯ รวมถึงบริเวณใกล้เคียง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมี โดยสามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุดกว่า 1,000,000 เลขหมาย พร้อมทั้งให้รถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณฯ ของสำนักงาน กสทช. ออกวิ่งตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากพบปัญหาให้รีบแก้ไข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ไม่ติดขัดในช่วงงานพระราชพิธีฯ และยังให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเตรียมพร้อมกรณีมีเหตุขัดข้อง ประสบปัญหาในการใช้งาน ให้รีบส่งทีมงานเข้าแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมภารกิจในงานพระราชพิธีฯ และประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ติดขัด

นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของการใช้งานคลื่นความถี่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดคลื่นความถี่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีฯ พร้อมทั้งจัดคลื่นความถี่สำรองให้ใช้ชั่วคราว สำหรับหน่วยงานที่ร่วมภารกิจในงานพระราชพิธีฯ อีก 96 ความถี่เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และได้ช่วยทำการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องวิทยุสื่อสาร ปรับจูนเครื่องที่จะนำมาใช้งานในงานพระราชพิธีฯ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมสำหรับการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนสัญญาณขณะใช้งาน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในงานพระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ติดขัด นอกจากนั้นสำนักงาน กสทช. ยังได้ตรวจสอบคุณสัญญาณการให้บริการ การรบกวนสัญญาณ เพื่อป้องกันการรบกวนของสัญญาณขณะใช้งานด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories