การก่อสร้างงานโยธาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว–กุดจิก

360 views

การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ร่วมลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2-1 สีคิ้ว – กุดจิก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว–กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด คาดเริ่มก่อสร้างได้เดือนเมษายน 2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2-1 สีคิ้ว – กุดจิก ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำและมีโครงข่ายเชื่อมโยงได้ทั่วถึงทุกภูมิภาค โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการในหลายโครงการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศให้มีความแข็งแกร่ง ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สำหรับพิธีการลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน สัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก

ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ซึ่งทำให้ไทยสามารถเชื่อมโยงระบบรางเข้ากับประเทศจีนได้โดยตรง และเชื่อมต่อไปถึงระบบรางของทวีปเอเชียได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการช่วยยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขนส่งในระบบราง สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาระบบรางได้ด้วยตนเองในอนาคต

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้เดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อการขนส่งทางรางของไทยเข้ากับภูมิภาค ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยเฉพาะการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร -นครราชสีมา ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำระบบขนส่งทางรางของไทยเชื่อมต่อเข้ากับอาเซียนและประเทศจีนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ได้มีการแบ่งสัญญาก่อสร้างงานโยธาเป็น 14 สัญญา โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้ว ในสัญญาที่ 1 ช่วงกลางดง – ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร งานก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 45% ส่วนการลงนามสัญญาในครั้งนี้เป็นการลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีขอบเขตของงาน ได้แก่
การก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร แบ่งเป็นคันทางรถไฟระดับดิน ประมาณ 7 กิโลเมตร โครงสร้างทางรถไฟยกระดับ ประมาณ 4 กิโลเมตร ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง 1 แห่ง งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายราง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ซึ่งภายหลังการลงนามแล้วจะเริ่มก่อสร้างได้ทันทีภายในเดือนเมษายน 2562 ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังมีแผนเตรียมเปิดประกวดราคาและลงนามสัญญาก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 อีก 12 สัญญาให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562

ด้านนายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมดำเนินโครงการก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก และมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 50 ปี ตั้งแต่โครงการระดับท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคจนถึงระดับประเทศกว่า 1,000 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาท จะทำให้โครงการก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ