การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ “บินรับมงคลบนฟากฟ้า ผ่าน 99 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย”

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษ “บินรับมงคลบนฟากฟ้า ผ่าน 99 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย” เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางพร้อมเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวได้รับพลังบวกบนฟากฟ้า และเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเดินทางในรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการต่อยอดแคมเปญ “เที่ยวไทยรับพลังบวก” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท การบินไทยฯ จัดเที่ยวบินพิเศษ “บินรับมงคลบนฟากฟ้า ผ่าน 99 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย” นำนักท่องเที่ยวเดินทางพร้อมสวดมนต์ภาวนาบนเครื่องบินของการบินไทย เพื่อรับพลังบวก และเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

นำสวดโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจัดเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบินที่ ทีจี 8999 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 13.30 น. ทำการบินผ่าน 31 จังหวัด ของประเทศไทย อาทิ อยุธยา สุพรรณบุรี สุโขทัย พิษณุโลก นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี ระยอง และสุราษฏร์ธานี ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 99 แห่ง และทำการบินกลับมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 16.30 น. ในวันเดียวกัน

โดยใช้เวลาทำการบินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ราคาบัตรโดยสาร ชั้นประหยัด เริ่มต้นที่ 5,999 บาท ชั้นธุรกิจ เริ่มต้นที่ 9,999 บาท ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสาร ได้ที่ โทร. 0-2356-1515 ตั้งแต่วันที่ 2 – 25 พฤศจิกายน 2563 วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น.

On Trend

Related Posts