การบินไทยเผยไตรมาส 3 ขาดทุนสุทธิกว่า 2 หมื่นล้านเพิ่มขึ้นกว่า 360%

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยยอมรับว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินของโลกในไตรมาส 3 ของปีนี้ แม้จะมีสัญญาณการฟื้นตัวจากการเดินทางภายในประเทศ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับปกติอยู่มาก

โดยในไตรมาส 3 ของปี 2563 การบินไทยขาดทุนสุทธิ 21,531 ล้านบาท เป็นการขาดทุนเพิ่มจากปีก่อน 16,851 ล้านบาท (360.1%) โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 21,536 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 9.87 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 2.14 บาท

ทั้งนี้การบินไทยและบริษัทย่อยมี​ผู้โดยสาร​ลดลง 95.0% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร​ลดลง 97.8% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร​ เฉลี่ย 34.9% ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 80.0% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 0.49 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 91.9% จากผลกระทบโควิด-19 ส่งผลต่อการเดินทางของคนทั่วโลก ขณะที่การขนส่งสินค้ามีปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ ​ต่ำกว่าปีก่อน 96.2% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ​ต่ำกว่าปีก่อน 93.6% ขณะที่อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ​เฉลี่ยเท่ากับ 91.2% สูงกว่าปีก่อนที่เฉลี่ยที่ 52.2%

ส่วนรายได้รวมทั้งสิ้น 3,727 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 41,289 ล้านบาท หรือ 91.7% อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายคงที่ที่อยู่ในระดับสูงทำให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน 15,648 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 12,806 ล้านบาท (450.6%)

On Trend

Related Posts