การประกาศรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018” ประเทศไทย และอาเซียนประจำปี 2561

งานครั้งนี้จัดโดย หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์ และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจต่างๆ  15 หมวด

โดยบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดคือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์
มีมูลค่าสูงกว่า 432,841 ล้านบาท, รองมาคือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ในหมวดการแพทย์ 271,065 ล้านบาท, อันดับ 3 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTOUCH หมวดเทคโนโลยี และการสื่อสาร 162,948 ล้านบาท, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN หมวดอสังหาริมทรัพย์ 161,686 ล้านบาท และอันดับที่ 5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ในหมวดธนาคาร มีมูลค่าที่ 135,297 ล้านบาท

 

On Trend

Related Posts