ก.แรงงาน ผุดโปรแกรมเทคโนโลยีชั้นสูงช่วงมิ.ย.-ก.ย 62 กว่า 30 สาขา พัฒนาคนรับ EEC ต่อยอดเมกะโปรเจกของประเทศ

174 views

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย จากข้อมูลศูนย์บริหารแรงงาน EEC ระบุว่าในพื้นที่มีความต้องแรงงานทั่วไปและเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวน 28,525 คน สามารถป้อนแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้ว 23,875 คน และสามารถดำเนินการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงได้จำนวน 7,085 คน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC ดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงาน ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วจำนวน 572,592 คน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย 3A ของกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาทักษะให้กับแรงงานทั่วไป และแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด กพร.จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งจังหวัดในพื้นที่ EEC และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศที่มีความพร้อม เร่งดำเนินการฝึกอบรม ประกอบกับจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนสูง โดยกว่าร้อยละ 70 ของอุตสาหกรรมไทยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ จึงมีโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น คอนโดมิเนียม, โรงแรม และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งค่าจ้างที่มีอัตราสูง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรี มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 28,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยองอยู่ที่ 30,000 บาท และฉะเชิงเทราอยู่ที่ 27,000 บาท ทำให้ผู้ใช้แรงงานต้องการที่จะเข้ามาทำงานในพื้นที่ดังกล่าว และผู้ประกอบการเองมีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาทักษะให้กับแรงานให้มีทักษะสูงเป็น Super Worker โดยในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2562 ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 30 หลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะฝีมือให้กับแรงงานในระบบและแรงงานทั่วไป อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ประกาศรับสมัครฝึกอบรม ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 3 อบรมระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม อบรมระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกลึง) ระดับ 2 อบรมระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 สำหรับจังหวัดในภาคอีสาน เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรม สาขาเทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ อบรมระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจเข้าฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดสาขาต่างที่ประกาศรับสมัครได้ที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 022454035

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts