ขยะอิเล็กทรอนิคส์ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มแตะ 52.2 ล้านตันในอีก 2 ปีข้างหน้า ตามการเติบโตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์โดยเฉพาะหลังเกิด 5G

ซากโทรศัพท์มือถือหลายร้อยชิ้น กำลังถูกคัดแยกเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิคส์ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเปิดรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ถูกทิ้งแล้ว นำมาจัดการแยกชิ้นส่วน เพื่อนำไปรีไซเคิลและกำจัดอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เอไอเอส เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิคส์มากกว่า 380,000 ตันต่อปี และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 2.2% ต่อปี แต่หลังจาก 5G เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะขยับแบบก้าวกระโดด ดังนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิคส์อย่างถูกต้อง เพราะจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก แต่ขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลในประเทศได้เพียง 7% เท่านั้น ส่วนที่เหลือ จะถูกส่งไปรีไซเคิล และกำจัดที่สิงคโปร์ เพื่อคัดแยกแร่ธาตุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ขายคืนให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อีกครั้ง

ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิคส์ไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม เอไอเอส และภาคเอกชนพันธมิตร จึงได้จัดโครงการ E-Waste ตั้งจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิคส์ ตามช้อปเอไอเอส และ ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล เพื่อนำขยะเหล่านี้มาคัดแยกและจัดการตามกระบวนการที่ถูกต้องในโรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

นางกรวิภา ชัยประทีป ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เทส จำกัด เปิดเผยว่า ในแต่เดือนจะมีขยะอิเล็กทรอนิคส์ ส่งเข้าโรงงานจำนวนกว่า 300 ตัน ทำให้โรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะกำจัด จนต้องลงทุนขยายโรงงานใหม่ เพื่อให้รองรับขยะอิเล็กทรอนิคส์ได้เพิ่มอีก 3 เท่าตัว โดยคาดว่าโรงงานใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปี 63 ทั้งนี้ขยะอิเล็กทรอนิคส์ที่ถูกส่งมากำจัดและคัดแยกที่โรงงาน จะเพิ่มขึ้น 10-20% ทุกปี ส่วนใหญ่เป็น โทรศัพท์มือถือ , เพาเวอร์แบงก์ ,สายชาร์ตแบตเตอรี่ และ หูฟัง

ข้อมูลจากรายงาน The Global E-Waste Monitor ระบุว่า ในปี 2559 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิคส์ทั่วโลก มีปริมาณถึง 44.7 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับหอไอเฟล 4,500 หอ และ มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 49.8 ล้านตันในปี 61 โดยคาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 52.2 ล้านตันในปี 2564 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts