ข้าวตราฉัตร สนับสนุนโครงการ “ร่วมกันปันสุข คลายทุกข์ประชาชน” มอบข้าวตราฉัตรส้ม 5 กก. 1,002 ถุง ช่วยเหลือประชาชน

117 views

ข้าวตราฉัตร ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ร่วมกันปันสุข คลายทุกข์ประชาชน” ของสภากรุงเทพมหานครข้าวตราฉัตร ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนโครงการ “ร่วมกันปันสุข คลายทุกข์ประชาชน” ของสภากรุงเทพมหานคร

โดยมีพลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร รับมอบข้าวตราฉัตรส้ม ขนาด 5 กก. จำนวน 1,002 ถุง และทีมผู้บริหารและเหล่าจิตอาสา CSR SPIRITS ลงพื้นที่มอบข้าวหอมฉัตรส้ม ขนาด 5 กก. เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ในเขตชุมชนวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบและประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19อีกทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรภาครัฐฯ ปลูกจิตสำนึกร่วมกับแบ่งปันช่วยเหลือสังคมตาม ปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์