คลังเร่งช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ตรวจความพร้อมพื้นที่กรมสรรพากร จ.นนทบุรี ทำศูนย์พักคอย Community Isolation

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้หน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation พื้นที่จังหวัดนนทบุรี รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงนี้ ถือว่ายังไม่นิ่ง และมียอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นทุกวัน แม้ว่ายอดผู้รักษาหายจะมีมาก แต่ยังถือว่ายังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมากระทรวงการคลังอาจไม่ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในเชิงของการรักษาโรค แต่ก็ได้มีการเยียวยาผู้ได้รับกระทบผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดหนึ่ง เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในมิติอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยการให้นโยบายหน่วยงานในสังกัด ในการหาพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์พักคอย Community Isolation สำหรับศูนย์พักคอย Community Isolation พื้นที่กรมสรรพากร ที่มาดูกันในวันนี้ ถือเป็นการร่วมสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดหาสถานที่หรืออาคารเพื่อจัดเป็นสถานที่รองรับ หรือแยกกักผู้ติดเชื้อ COVID-19 รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ทางสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยราว 200 เตียง ซึ่งจำนวนที่แน่ชัดทางสาธารณสุขจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานที่เหมาะสมหน้างานอีกครั้งหนึ่ง”

“ศูนย์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์พักคอย Community Isolation อีกแห่งหนึ่ง ที่กระทรวงการคลังดำเนินการสนับสนุนพื้นที่ โดยที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำศูนย์พักคอย Community Isolation ในพื้นที่ของกรมสรรพสามิตไปแล้วแห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถึงความพร้อมและมาตรฐานในการใช้งาน หากผ่านก็จะสามารถใช้รองรับผู้ป่วยได้ทันที” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติม

“ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการนำพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมาใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากศูนย์พักคอย ล่าสุดกรมธนารักษ์ก็ได้มีการนำพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 2 แปลง บริเวณหลักสี่ และดอนเมืองให้ทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ทำโรงพยาบาลสนาม ตอนนี้บริเวณหลักสี่เริ่มมีการรับผู้ป่วยแล้ว ในขณะที่แปลงดอนเมืองก็กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการ การที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือกันแบบนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเตียงเต็ม หรือ ผู้ป่วยต้องรอนานจนเสียโอกาสในการรักษาได้ ทั้งนี้ ศูนย์พักคอย Community Isolation ของกรมสรรพากร และสรรพสามิต จะเป็นเพียงการเริ่มต้นในการร่วมมือช่วยแก้ไขปัญหา และทางกระทรวงการคลังพร้อมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เต็มความสามารถเพื่อให้สถานการณ์ COVID-19 ของไทยกลับมาเป็นปกติ ประชาชนสามารถใช้ชีวิต และประกอบอาชีพได้ดังเดิมให้เร็วที่สุด” ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในท้ายที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories