ความท้าทายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคหลังโควิด-19 ต้องพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้น

ปปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคออนไลน์ที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวิตผู้คนเป็นอย่าง มีข้อมูลรายงานที่น่าสนใจระบุว่าระหว่างปี 2558 – 2563 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User) มากกว่า 1.5 พันล้านคน และจะเพิ่มขึ้นอีกพันล้านคนภายในปี 2568 โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ส่วนใหญ่มาจากเอเชีย ลาตินอเมริกา และแอฟริกา ซึ่งประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของพวกเขานั้นแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ เพราะพวกเขาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือและหัดใช้แอปและเครื่องมือใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วเหลือเชื่อ

ครึ่งทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอินเทอร์เน็ตในวันนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าในปี 2558 เพราะค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกลงมาก ส่งผลให้ยอดผู้ใช้สมาร์ทโฟนทะลุสูงกว่า 3 พันล้านคน ในขณะที่สัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักคิดเป็น 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดทั่วโลก และผู้คนทั่วโลกหันมาใช้วิดีโอและคำสั่งเสียงในการหาข้อมูลและบริการต่างๆ บนโลกออนไลน์กันมากขึ้น

ผลกระทบจากโควิด-19

ผลกระทบของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีข้อมูลเผยแพร่ระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ใช้หน้าใหม่ต้องรับแรงกดดันมากขึ้น ในช่วงเวลาที่บริการที่สำคัญต่างๆ กำลังถูกย้ายเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครั้งแรกของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ การที่พวกเขาต้องประสบกับทั้งปัญหาเรื่องตำแหน่งงานที่ลดลง รายได้ที่น้อยกว่าเดิม และราคาสินค้าที่สูงขึ้น ทำให้พวกเขาต้องจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและที่พักต้องมาก่อน และเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่บ้านกันมากขึ้น ก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันหลายๆ คน ทำให้อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ยิ่งไปกว่านั้น การขาดความรู้ด้านดิจิทัลทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องดิ้นรนในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ ทรัพยากรในชุมชน หรือการศึกษา และเมื่อพูดถึงโควิด-19 หลายๆ คนมีปัญหาในการแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด หรือการค้นหาบริการด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้

การช่วยเหลือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ต่อจากนี้ไป

การรับมือกับผลกระทบของโควิด-19 ด้วยการช่วยเหลือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในระหว่างและหลังวิกฤตโควิด -19 เป็นสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ควรให้ความสำคัญ

ประการแรก เราต้องทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสามารถตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจที่เร่งด่วนได้

ประการที่สอง มุ่งเน้นเรื่องการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่เข้าใจข้อมูลและบริการออนไลน์ได้ดีขึ้น และปรับตัวเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ เช่น การเปลี่ยนแปลงในภาคการศึกษาที่จะมีการปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์กันมากขึ้น เป็นต้น

ประการที่สาม ต้องพัฒนาระบบนิเวศที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เราควรส่งเสริมให้ทุกองค์กรที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลให้ความสำคัญกับการเข้าถึงอย่างครอบคลุม

ประการสุดท้าย เราต้องสานต่อความมุ่งมั่นที่ทำให้ Google ริเริ่มโครงการ Next Billion Users ขึ้นมาในปี 2558 นั่นก็คือ การทำให้อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือต่างๆ เป็นประโยชน์และเข้าถึงได้สำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น ครอบคลุมหลากหลายภาษามากขึ้น และสามารถใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น (รวมถึงการรองรับการใช้งานของผู้พิการ)

โควิด-19 เป็นความท้าทายสำหรับทุกคน แต่มันกำลังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่หนักเป็นพิเศษ ทั้งนี้ หากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคมร่วมมือกัน เราสามารถทำให้อินเทอร์เน็ตดีขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคหลังโควิด-19 เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้นับพันล้านคนในปัจจุบัน รวมทั้งผู้ใช้รายใหม่อีกนับพันล้านคนที่กำลังจะตามมา

Cr ซีซาร์ เซงกุปตา รองประธานฝ่าย Payments และ Next Billion Users Initiative ของ Google

On Trend

Related Posts