คิวยาวหมดไป !! กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดระบบ “i-Industry” 1 ม.ค.63

177 views

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเปิดให้บริการ 4 ระบบงานหลัก ผ่านระบบออนไลน์ i-Industry ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอย่างเต็มรูปแบบ เริ่ม 1 มกราคม 63 พร้อมกันทั่วประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กระทรวงฯ เร่งรัดปรับวิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงฯ ซึ่งเดิมมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างกระจัดกระจายตามกรมและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงฯ ให้เข้ามารวมศูนย์ไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย Big data ของรัฐบาล โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กระทรวงอุตสาหกรรมจะเปิดใช้ระบบ i-Industry ทั่วประเทศ ใน 4 ระบบงานหลัก ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ คือ 1) ระบบการลงทะเบียนกลางเพื่อเข้ารับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม 2) ระบบการออกใบอนุญาตโรงงาน (รง.4) 3) ระบบการรายงาน การประกอบการด้วยตนเองผ่านการรายงาน single form และ 4) ระบบเรียกเก็บและชำระเงิน

นายสุริยะฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ โดยในปี 2563 และ 2564 จะเร่งพัฒนาและขยายผลระบบงานแบบ Big data สมัยใหม่ในลักษณะนี้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดเน้นคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมิให้หน่วยงานภาครัฐล้าสมัย หรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

“ผมแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ร่วมกันรวมศูนย์ข้อมูล แต่ละหน่วยงาน มาไว้ยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเร่งให้ระบบ “i-Industry”ที่ใช้ Big data เป็นฐานข้อมูลหลัก จะสามารถใช้งาน ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้” นายสุริยะ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories