ชง รมว.คลัง ผุดกองทุนใหม่แทน LTF ภายในส.ค.นี้

166 views

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เตรียมเสนอข้อมูลเร่งด่วนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ในประเด็นของกองทุนรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะเข้ามาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

โดยกองทุนรูปแบบใหม่ จะให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ที่มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น คาดว่าจะเสนอข้อมูลให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในช่วงต้นเดือน ส.ค. และจะแล้วเสร็จในปีนี้ ก่อนที่จะเริ่มใช้ในปี 2563

ขณะเดียวกัน จะเร่งผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เป็นกฎหมายมีผลภาคบังคับ
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการออมภาคบังคับ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณ หลังจากที่ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงของสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น