ซัด !! ชิม ช้อป ใช้ อินเตอร์ นำเงินภาษีคนไทย มาแจกต่างชาติ

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่ควรนำเอามาตรการ ชิม ช้อป ใช้ อินเตอร์ หรือแจกเงินฟรีให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ มากระตุ้นการท่องเที่ยวเนื่องจากผิดหลักการของการดำเนินนโยบาย เพราะเงินที่เอามาแจกนั้น เป็นเงินของประชาชนผู้เสียภาษีชาวไทย

ทางการไทย ควรปรับกลยุทธ์ ในการเพิ่มรายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายต่อหัวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น มากกว่ามุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และหากจะกระตุ้นการท่องเที่ยว ควรบริหารจัดการค่าเงินบาทให้อ่อนค่า ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคร้ายให้ได้ แก้ปัญหาฝุ่นควันพิษมลพิษทางการอากาศ PM 2.5 พร้อมเร่งรัดให้สามารถนำงบลงทุนจากงบปี 2563 มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จะแก้ปัญหาการท่องเที่ยวได้ดีกว่าเอาเงินภาษีประชาชน มาแจกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

On Trend

Related Posts