ซีพีแรม – เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้านโยบาย Carbon Neutral ลุยปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ.สะเมิง

ซีพีแรม - เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้านโยบาย Carbon Neutral ลุยปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ.สะเมิง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กับแนวคิด “CPRAM GREEN LIFE” ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ในพื้นที่โรงเรียนวัดปางเติม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , อ,สะเมิง และกองทัพเรือ ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร

ชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าาว่า ซีพีแรม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมของธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการปลูกต้นไม้มาโดยตลอดทั้งบริเวณรอบบริษัท และในชุมชน ซึ่งกิจกรรม “CPRAM GREEN LIFE” นี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อมาเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเติบโต สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการลดก๊าซเรือนกระจก และมีเป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573

“กิจกรรมวันนี้เป็นเป้าหมายหลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเราได้ทำงานด้านความยั่งยืนมาเป็นระยะเวลาพอสมควร วันนี้จึงเป็นความร่วมมือที่ดี และดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในวันนี้” นนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวเสริม

ซีพีแรม - เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้านโยบาย Carbon Neutral ลุยปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ.สะเมิง

ด้าน พลเรือโท จักรกฤช มะลิขาว เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กล่าวว่า กองทัพเรือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของคลายหนาว และอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดปางเติม และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ รวมกิจกรรมปลูกป่า ของ ซีพีแรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ทางกองทัพเรือหวังว่าต้นไม้ที่ได้เริ่มปลูกในวันนี้ ต่อไปมันจะเจริญงอกงาม ทำให้ชุมชนนี้เติบโตและมีความสุขกับธรรมชาติที่สมบูรณ์

ขณะที่ สยาม อินถาโท เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม “CPRAM GREEN LIFE” เป็นนิมิตรหมายอันดี ที่กองทัพเรือ ซีพีแรม และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำเภอสะเมิงยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ตลอดไป นอกจากนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ยังมีหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ หน่วยงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย เช่น การปลูกไม้มีค่า ที่มีอัตราลดน้อยลด

สำหรับกิจกรรม “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน นั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ สร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาก๊าซเรือนกระจกของโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์กรที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดวิกฤตโลกร้อน พร้อมตอบสนองนโยบายเครือฯ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573

ซีพีแรม - เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้านโยบาย Carbon Neutral ลุยปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว อ.สะเมิง

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20 – 25% ภายในปี 2573 อีกทั้งดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” ซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นไม้ยืนต้น อาทิ ต้นประดู่ ต้นสัก ต้นยางนา ต้นพยูง และต้นมะค่าโมง ในพื้นที่โรงเรียนวัดปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบกล้าไม้ให้กับคนในชุมชนเพื่อนำไปปลูกในบริเวณบ้านและมีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories