ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน มี.ค. 62 พุ่งรับเลือกตั้ง

130 views

ยิ่งใกล้การเลือกตั้งเข้ามาความคาดหวัง และความเชื่อมั่นนักลงทุน ก็ดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก ล่าสุดดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือนมีนาคม พุ่งสูงกว่า 11% ไปอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

นายไพบูลย์ นรินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือนมีนาคม 2562 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 136 8 เพิ่มขึ้นถึง 11.92 % เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน โดยปัจจัยสำคัญมาจากความเชื่อมั่นสถานการณ์การเมือง ที่การเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นชัดเจน และผ่านไปได้อย่างสงบเรียบร้อย, ความเชื่อมั่นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจของไทย ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกบ้างก็ตาม

ด้านปัจจัยกระทบที่นักลงทุนให้ความสำคัญมากที่สุด คือ พัฒนาการของสหรัฐ และจีน ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป หลังผลการเจรจาเป็นไปในทิศทางบวก, ทิศทางของ Fed ต่อนโยบายดอกเบี้ย และความคืบหน้าในเรื่อง Brexit

ทั้งนี้หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ ธนาคารพาณิชย์ ส่วนหมวดที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์