ดีอีเอส โชว์ผลงานเด่นใช้เทคโนโลยีสู้โควิด บนเวทีประชุมทางไกลร่วมอาเซียน – จีน

231 views

“พุทธิพงษ์” พร้อมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน Opening Ceremony for ASEAN – China Year of Digital Economy Cooperation ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) แลกเปลี่ยนมุมมองการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลรับมือโควิด-19 ร่วมกับรัฐมนตรีดิจิทัลอาเซียน และ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและไอซีทีของจีน

วันนี้ (12 มิถุนายน 2563) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Opening Ceremony of ASEAN – China Year of Digital Economy Cooperation ด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน – จีน ค.ศ. 2020

โดยในงานนี้ รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างเร็วในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและการขับเคลื่อนการก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมดุล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในแก้ไขปัญหาความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์ของโรคโควิด-19 รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยรวม

ในโอกาสนี้ รมว.ดีอีเอส ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินมาตรการด้านดิจิทัลในการรับมือและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้เน้นย้ำความสำคัญของการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายพุทธิพงษ์ กล่าวย้ำว่า การรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และสาธารณชน โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะแรก กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จบน Social Media ผ่านศูนย์ Anti – Fake News Center ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2562

อีกภารกิจสำคัญ คือ การสนับสนุนมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น ในการจัดเก็บข้อมูลและติดตามการเดินทางของผู้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงประชาชนทั่วไป อาทิ แอป AOT Airport และแอปไทยชนะ และขอความร่วมมือทั้งกับผู้ประกอบการ และประชาชน ในการลงทะเบียน และให้ข้อมูลการเช็คอิน/เช็คเอาท์ เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสะดวกในการติดตาม และแจ้งเตือนเมื่อมีการพบข้อมูลผู้ติดเชื้อในพื้นที่หรือช่วงเวลาดังกล่าว โดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับสิทธิเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของการเข้าถึงโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน “Work From Home” โดยได้อำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอปพลิชั่นและเครื่องมือทางดิจิทัลสำหรับการประชุมทางไกล เพื่อในการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด – 19

ในโอกาสนี้ รมว.ดีอีเอส ยังได้แสดงความพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกันภายใต้กรอบอาเซียน – จีน เพื่อผลักดันการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบัน และมุ่งสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐดิจิทัลในภูมิภาคอย่างมีเอกภาพ และยั่งยืนต่อ

สำหรับกิจกรรม Opening Ceremony for ASEAN – China Year of Digital Economy Cooperation เป็นข้อริเริ่มโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาค ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล – จีน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และเป็นการสะท้อนผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพฯ ที่ได้ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories