ตรวจสุขภาพฟรี ปีที่ 17 “คลินิกลอยฟ้า” สถานีสุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ

320 views

ดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “คลินิกลอยฟ้า” ปีที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2562 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปากน้ำ โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจาก 11 หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน และระหว่างช่วงพิธีเปิดงาน ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “มหัศจรรย์..สมุนไพรไทย” จากเภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร และนายบัณฑูร นิยมาภา (ลุงตู้) มาให้ความรู้ เรื่องการใช้สมุนไพร รักษาโรค อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

อนึ่ง กิจกรรม “งานคลินิกลอยฟ้า” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านสาธารณสุข ที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน จัดโดย กลุ่มบริษัทบีทีเอส ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี และในปี 2562 นี้เนื่องในโอกาสที่รถไฟฟ้าบีทีเอสก้าวสู่ปีที่ 20 และเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีแบริ่ง – สถานีเคหะฯ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ขยายโอกาสด้านการสาธารณสุขสู่ ชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส อีกด้วย

ซึ่งในปีนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู เฮลท์แคร์โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลมนารมย์ และวิสาหกิจสุขภาพชุมชน รวม 11 หน่วยงาน

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชน โดยเน้นการตรวจโรคที่มีความเสี่ยงสูง ที่ก่อให้เกิดโรคอันตรายในอนาคต อาทิ การตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น โดยงานแบ่งเป็น 8 สถานีสุขภาพ ได้แก่ สถานีเบาหวานและไขมันสถานีหัวใจและสมอง สถานีมะเร็ง สถานีตา สถานีกระดูกและข้อ สถานีฟัน สถานีส่งเสริมสุขภาพ และพิเศษกว่าทุกครั้ง คือ สถานีแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านการรักษาและป้องกันโรคด้วยสมุนไพรไทย พร้อมกิจกรรม สาธิตการทำลูกประคบ ยาดมรวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนเมืองสมุทรปราการ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนตามเส้นทางรถไฟฟ้า

สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00น. เป็นต้นไป

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts