ตัวเลขเที่ยวบินในประเทศพุ่ง 1.6 หมื่นเที่ยวบินหลังโควิดเริ่มคลี่คลาย

255 views

วิทยุการบินฯ สรุปเที่ยวบินเดือน ส.ค. รวม 30,360 เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.8% เมือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หลังโควิดเริ่มคลี่คลายคนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น

รายงานข่าวจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทย(จำกัด) ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินเดือนสิงหาคม 2563 มีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 % สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย คนไทยเริ่มกลับมาท่องเที่ยวภายในประเทศกันมากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขปริมาณเที่ยวบินภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยุการบินฯ ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ แบ่งเป็นเที่ยวบินต่างๆ ดังนี้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,036 เที่ยวบิน
เที่ยวบินภายในประเทศ 16,045 เที่ยวบิน
เที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 2,381 เที่ยวบิน
เที่ยวบินสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหารและราชการ 7,898 เที่ยวบิน

ทั้งนี้วิทยุการบินฯให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งสิ้น 30,360 เที่ยวบิน ในขณะที่เดือนสิงหาคม 2562 ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 88,701 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 58,341 เที่ยวบิน หรือลดลง 66 % และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน กรกฎาคม 2563 มีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 2,721 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *