ตั้งแล้ว 9 อรหันต์ ติดตามฟื้นฟูการบินไทย

124 views

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน โดยมีนายวิษณ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ มีกรรมการ ประกอบด้วย 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง

นายชัยวัฒน์ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชยธรรมม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นายวิศิษฏ์วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories