ต.ล.ท ยันตั้กองทุนส่งเสริมตลาดทุน 5,700 ล้าน ไม่กระทบการดำเนินงาน

127 views

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ยืนยันหลัง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่บังคับใช้ และต้องใส่ทุนประเดิม กองทุน CMDF พัฒนาตลาดทุนกว่า 5,700 ล้านบาท ไม่กระทบสถานะ และการดำเนินงาน พร้อมมั่นใจช่วยเพิ่มขีดความสามารถตลาดทุนไทย และช่วยเพิ่มแนวทางกำกับดูแล ได้มีประสิทธิภาพขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เผยหลังจากที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พศ.2562 มีผลบังคับใช้ หลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่า การกำกับดูแล บล. และ บลจ. จะมีความครบถ้วนเหมาะสมมากขึ้น ช่วยปกป้องสิทธิประโยชน์ ของนักลงทุน ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาดทุน เปิดโอกาสให้มีตั้งตลาดหลักทรัพย์ใหม่ได้ ทำให้ บล.ต่างประเทศ ซื้อขายได้ในไทย

นอกจากนี้ พ.ร.บ ดังกล่าวยังได้กำหนดให้ ต.ล.ท. จัดตั้งกองทุน CMDF เพื่อการพัฒนาตลาดทุน โดยให้ใส่เงินทุนประเดิมไป 5,700 ล้านบาท ภายใน 90 วัน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 พร้อมส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 90 % หลังหัก ค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำรอง โดยได้ให้สิทธิเมื่อมีเหตุจำเป็น สามารถให้เงินสนับสนุนแก่ ต.ล.ท. ได้ ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย ประธาน ต.ล.ท., รองเลขาฯ ก.ล.ต., กระทรวงการคลัง, แบงก์ชาติ., คปภ., ผู้จัดการ ต.ล.ท. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการภายใน 60 วัน ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ซึ่งผู้จัดการ ต.ล.ท ยืนยันว่า แม้จะต้องนำเงินใส่ทุนประเดิมกว่า 5,700 ล้านบาท แต่จะไม่กระทบต่อสถานะความมั่นคง และการดำเนินงานของ ต.ล.ท. เนื่องจาก ต.ล.ท. ยังมีสินทรัพย์สะสม ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจกว่า 18,000-23,000 ล้านบาท พร้อมด้วยพอร์ตการลงทุน 3 ก้อน ทั้งเงินฝากระยะสั้น เป็นสภาพคล่อง / พันธบัตรรัฐบาล / เงินลงทุนระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารทุนต่างประเทศ