ธนาคารกรุงเทพ แจ้งลูกค้ากรณีประสบปัญหาจากบริการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง พร้อมเร่งคืนเงินภายใน 24 ชม.

181 views

รายงานข่าวจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งลูกค้าผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในช่วงที่ขัดข้อง หรือ ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ธนาคารกำลังตรวจสอบและดำเนินการอัพเดทรายการธุรกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอย่างเร่งด่วน ดังนี้
•กรณีลูกค้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จะได้รับการปรับปรุงรายการธุรกรรมให้ถูกต้อง ภายใน 24ชั่วโมง หรือ ภายในเวลา 19.00น. ของวันถัดไป ขึ้นกับรายละเอียดการทำธุรกรรม
•กรณีลูกค้าบัญชีต่างธนาคาร จะได้รับการปรับปรุงรายการธุรกรรมให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เนื่องด้วยต้องประสานงานตรวจสอบและดำเนินการร่วมกับธนาคารนั้นๆ ในวันทำการ
•กรณีลูกค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือสาขาธนาคารที่เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าทุกรายการธุรกรรมของลูกค้าจะได้รับการดูแลและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการทำธุรกรรม ธนาคารจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories