ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผนึกกำลังกับพันธมิตร ร่วมส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน ส่งมอบศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิต ณ โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

253 views

คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณปิติมา เม่นแมน ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการธุรกิจการแสดงสินค้า บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด(มหาชน) คุณปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา2 และคุณสิริพร ประสานสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินลาน พร้อมด้วยคณะผู้จัดการสาขาของธนาคารจากภาคใต้ ร่วมติดปีกเติมฝันส่งมอบศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิต ณ โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษา สร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนแปลงเกษตรสาธิตและบ่อเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เด็กๆ ได้ฝึกเสริมสร้างทักษะอาชีพ ขานรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ตลอดจน ธนาคารยังจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ “English Street-Gateway to see the world โดยบริษัท พัฒนาความรู้ฯ เพื่อเสริมทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแก่เยาวชน และอบรม “4 รู้สู่การออม” โดยวิทยากรจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งเสริมความรู้ด้านการออมอีก เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories