ธ.ออมสิน ตั้งเป้าปี 63 ปล่อยสินเชื่อทะลุ 5.5 แสนล้านบาท โต 5 %

118 views

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงผลประกอบการปี 2562 และทิศทางการดำเนินงานปี 2563 โดยในปี 2562 ธนาคารฯ มีสินทรัพย์ 2.8 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.41 ล้านล้านบาท สินเชื่อขยายตัว 2.15 ล้านล้านบาท ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 2.72 แม้จะเพิ่มขึ้นแต่ธนาคารฯ สามารถควบคุมได้ดีตามการขยายตัวของสินเชื่อ ด้วยการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีระดับ NPLs ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 26,554 ล้านบาท

ส่วนในปี 2563 ธนาคารฯ มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน GSB SUSTAINABLE BANKING ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 3 ธนาคาร ได้แก่ Traditional Banking Social Development Banking และ Digital Banking ที่ตั้งเป้าเพิ่มยอดผู้ใช้งานเป็น 13 ล้านราย ขึ้นแท่นอันดับ 2 จาก 8 ล้านรายในปีก่อน ซึ่งอยู่ในอันดับ 4 โดยหวังดันยอดผู้ใช้งานทะลุ 18 ล้านราย ทะยานสู่อันดับ 1 ให้ได้ในปี 2564

ด้านสินทรัพย์รวมตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านล้านบาท หรือ 3.5 % พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้กู้เพิ่มกว่า 550,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4-5% เงินฝากเพิ่มกว่า 75,000 ล้านบาท เติบโต 3% และมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 41% ของประชากรทั้งประเทศ

พร้อมทั้งดูแลคนไทยและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคาร และโครงการที่ดำเนินตามนโยบายของรัฐ

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories