ธ.ออมสิน ตั้งเป้าปี 63 ปล่อยสินเชื่อทะลุ 5.5 แสนล้านบาท โต 5 %

93 views

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงผลประกอบการปี 2562 และทิศทางการดำเนินงานปี 2563 โดยในปี 2562 ธนาคารฯ มีสินทรัพย์ 2.8 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.41 ล้านล้านบาท สินเชื่อขยายตัว 2.15 ล้านล้านบาท ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 2.72 แม้จะเพิ่มขึ้นแต่ธนาคารฯ สามารถควบคุมได้ดีตามการขยายตัวของสินเชื่อ ด้วยการบริหารคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีระดับ NPLs ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 26,554 ล้านบาท

ส่วนในปี 2563 ธนาคารฯ มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน GSB SUSTAINABLE BANKING ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 3 ธนาคาร ได้แก่ Traditional Banking Social Development Banking และ Digital Banking ที่ตั้งเป้าเพิ่มยอดผู้ใช้งานเป็น 13 ล้านราย ขึ้นแท่นอันดับ 2 จาก 8 ล้านรายในปีก่อน ซึ่งอยู่ในอันดับ 4 โดยหวังดันยอดผู้ใช้งานทะลุ 18 ล้านราย ทะยานสู่อันดับ 1 ให้ได้ในปี 2564

ด้านสินทรัพย์รวมตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านล้านบาท หรือ 3.5 % พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้กู้เพิ่มกว่า 550,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4-5% เงินฝากเพิ่มกว่า 75,000 ล้านบาท เติบโต 3% และมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 41% ของประชากรทั้งประเทศ

พร้อมทั้งดูแลคนไทยและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคาร และโครงการที่ดำเนินตามนโยบายของรัฐ