นักวิจัย สจล. โชว์ความสามารถคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เปิดตัวนวัตกรรม อาทิ ดีเทคเตอร์ฝุ่น PM 2.5 แกดเจ็ตล้างไตด้วยตนเองสุดล้ำในงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019”

143 views

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019” มหกรรมหลักสูตรและนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติสุดล้ำ ในคอนเซปต์ “KMITL GO BEYOND THE LIMIT” ในโอกาสการครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสถาบันฯ ภายในงานพบนวัตกรรมไฮไลท์ อาทิ ดีเทคเตอร์ฝุ่นแบบเรียลไทม์ แกดเจ็ตล้างไตเองสุดล้ำเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระบบเฝ้าระวังดินสไลด์ แหล่งไฟฟ้าใหม่จากใบไม้ ฯลฯ พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรที่น่าสนใจ ภายใน 2 ปี เพื่อเปิดประสบการณ์เข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ สจล. ตั้งเป้าบ่มเพาะนักศึกษาสู่การเป็น “ดิสรัปเตอร์” ที่เปี่ยมด้วยทักษะรอบตัวและพร้อมคนไทยเผชิญการเปลี่ยนแปลงในทุกยุค ภายใต้จิตวิญญาณ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ที่พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดและเผชิญความเปลี่ยนแปลงในทุกยุค ทั้งนี้ “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/kmitlofficial, www.kmitl.ac.th

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ได้จัดงาน “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019” (KMITL OPEN HOUSE 2019) มหกรรมหลักสูตรและนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติสุดล้ำ จากทุกคณะและหน่วยงานของ สจล. ภายใต้แนวคิด “KMITL GO BEYOND THE LIMIT” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมไฮไลท์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกมิติ อาทิ ดีเทคเตอร์มลพิษแบบเรียลไทม์ ด้วย 5 เซนเซอร์หลัก ตรวจเช็คมลพิษทางอากาศ รวมถึงค่าฝุ่น PM 2.5 ฉับไว ลดการทำงานในพื้นที่เสี่ยง แกดเจ็ตเพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยไตเรื้อรัง ลดภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยที่ต้องล้างไตด้วยตนเอง ระบบเฝ้าระวังดินสไลด์ ด้วยเซนเซอร์วัดความชื้น และการไหลของน้ำในดิน กักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยใบไม้ อีกขั้นของการพัฒนาตัวเก็บประจุไฟฟ้าจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร แต่มีประสิทธิภาพสูง ฯลฯ ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คชอปให้ร่วมสนุกจำนวนมาก อาทิ การทดลองจัดสวนถาด จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมบูธให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะที่สนใจในอนาคต

ทั้งนี้ สจล. ได้นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชัน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรจากคณะที่มีความทันสมัยและเข้มแข็งดั้งเดิม อาทิ หลักสูตรแพทย์นวัตกร ของคณะแพทยศาสตร์นานาชาติ ที่ตั้งเป้าผลิตแพทย์ระดับโลกที่สามารถศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร ของอุตสาหกรรมเกษตร ที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ และได้รับ 3 ใบปริญญาจาก สจล. สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (BHMS) และมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน สหราชอาณาจักร ฯลฯ

ทั้งนี้ นอกจากจุดแข็งในการเป็นรากฐานนวัตกรรมการพัฒนานวัตกรรมเคียงคู่สังคมไทย สจล. มีแนวคิดในการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็น “ดิสรัปเตอร์” ที่เปี่ยมด้วยทักษะรอบตัว พร้อมพาคนไทยก้าวข้ามขีดจำกัดและเผชิญการเปลี่ยนแปลงในทุกยุค ภายใต้จิตวิญญาณแห่ง สจล. “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผ่านการดำเนินงานใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก อาทิ 1. GO Transformation พัฒนาคลื่นลูกใหม่ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิสรัปชัน รังสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง 2. GO Creativity ออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลก 3. GO Active learning พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดรับการปรับเปลี่ยน 4. GO Facilitators ครูต้องมีบทบาทและทักษะมากกว่าการสอนในเชิงวิชาการ 5. GO Smart Disruptor สร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคดิสรัปชันที่เด็กจะต้องมี 6. GO Collaboration ผสานความร่วมมือจากนักศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบโปรดักทีฟ (Productive) หรือการเรียนรู้สองทาง (Two – way Learning Based)
ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ “เคเอ็มไอทีแอล โอเพ่นเฮ้าส์ 2019” (KMITL OPEN HOUSE 2019) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/kmitlofficial, www.kmitl.ac.th

Social Media

Most Popular

“ดีป้า” เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล Q2/64 ทรงตัว แม้ยังเจอวิกฤตโควิด-19 ชี้มาตรการวัคซีนไม่ชัดเจนกระทบความเชื่อมั่น แนะรัฐเพิ่มบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการไม่สะดุด

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories

On Trend

Related Posts