นายกรัฐมนตรี ใช้เวทีประชุมอาเซียนบวก 3 เสนอความร่วมมือเชื่อมโยงในภูมิภาค และความยั่งยืนทุกมิติ

224 views

นายกรัฐมนตรี ใช้เวทีประชุมอาเซียนบวก 3 เสนอความร่วมมือเชื่อมโยงในภูมิภาค และความยั่งยืนทุกมิติ เตรียมพร้อมรับความท้าทายการแข่งขันทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในยุค 4.0

การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน กับ สาธารณรัฐประชาชนจีน , สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น) มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน โดยเฉพาะแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้ง แข่งขันทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในยุค 4.0

โดยนายกรัฐมนตรีของไทย ได้ใช้เวทีนี้ เสนอแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม 2 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เป็นกลไกที่สำคัญของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน

และ ประการที่สอง ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยขอให้ประเทศบวกสามสนับสนุนความมุ่งมั่นของอาเซียน โดยเฉพาะในการจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการ หารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม” ที่ประเทศไทย

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories