นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมศูนย์ระบบการขนส่งอัจฉริยะของสิงคโปร์ 

151 views


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมศูนย์ระบบการขนส่งอัจฉริยะของสิงคโปร์ (Intelligent Transport System Centre : ITSC) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมี Mr. Chua Chong Kheng Deputy Chief Executive ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา กรมการขนส่งทางบกของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้การต้อนรับ  ITSC เป็นศูนย์ควบคุมระบบการขนส่งทางบกในสิงคโปร์ เพื่อติดตามสภาพการจราจรและเฝ้าระวังอุบัติบนท้องถนน ตลอดจนแสดงข้อมูลการจราจรแบบ Real Time โดยมีการบูรณาการระบบต่าง ๆ
ได้แก่ ระบบจัดการและการรับมือกับอุบัติเหตุบนถนนและอุโมงค์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร และระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจร ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะแบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้สำหรับจัดทำนโยบายและกฎระเบียบด้านการจราจร ตลอดจนลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง

นอกจากนี้ สิงคโปร์อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ Walk Cycle Ride Singapore ที่จะพัฒนาระบบรถไฟฟ้าให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยประชาชนจะสามารถเข้าถึงการขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *