บลจ.ทิสโก้ฟอร์มฮอต ส่งกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4 เข้าเส้นชัยกองทุนที่ 100 ภายในเวลา 1 เดือน 17 วัน

133 views

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า จากความเชี่ยวชาญในการจับจังหวะการลงทุนของบลจ.ทิสโก้ ล่าสุด บลจ.ทิสโก้สามารถบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4 (TEQT5M4) ถึงเป้าหมายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.5247 บาทต่อหน่วย ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน 17 วัน นับจากวันที่ 9 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทุน โดยถือเป็นกองทุนที่ถึงเป้าหมายเป็นกองทุนแรกของปีนี้ และเป็นทริกเกอร์ฟันด์ลำดับที่ 100 ที่บลจ.ทิสโก้สามารถบริหารให้ถึงเป้าหมาย จากทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศที่ออกโดย บลจ.ทิสโก้จำนวนทั้งหมด 129 กองทุน

“ดัชนีหุ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ปรับตัวขึ้นแรงรับข่าวสหรัฐฯ เลื่อนเส้นตายขึ้นภาษีจีนออกไปจากวันที่ 1 มีนาคมนี้ แต่ยังต้องจับตามองว่าการเลือกตั้งในประเทศที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไร รัฐบาลผสมจะประกอบไปด้วยพรรคใดบ้างและใครจะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร จะมีความต่อเนื่องหรือไม่ สำหรับปัจจัยบวกที่จะหนุนหุ้นไทยต่อไป คือ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนคาดว่าจะมีบทสรุปในไม่ช้า ส่วนปัจจัยลบระยะสั้นน่าจะเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มอาจจะอ่อนตัวลง เนื่องจากผลของสงครามการค้าและค่าเงินบาทที่แข็งค่า” นายสาห์รัชกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้หุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจและคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีเพราะตลาดหุ้นได้ปรับลงไปมากแล้วในปีที่ผ่านมา ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมแม้ว่าจะอ่อนตัวลง แต่ก็ยังถือว่าเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ ตลาดหุ้นที่น่าจับตามองในปีนี้ คือ ฝั่งตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะทางเอเชียรวมถึงญี่ปุ่น หลังจากแนวโน้มดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงิน เช่น การดำเนินมาตรการ QE เข้าซื้อทั้งพันธบัตร และหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าเงินทางฝั่งประเทศตลาดเกิดใหม่เริ่มแข็งค่าสะท้อนการไหลกลับของเงินลงทุน ซึ่งตลาดหุ้นไทยก็คาดว่าจะได้รับอานิสงส์นี้ และให้ผลตอบแทนที่ดีในปีนี้เช่นเดียวกัน

ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 129 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในระหว่างกำหนดเวลาการลงทุน 2 กองทุน กองทุนที่ถึงเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว 100 กองทุนในจำนวนนี้ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 72 กองทุนและถึงเป้าหมายนอกกำหนดเวลาการลงทุน 28 กองทุน ส่วนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมายในกำหนดเวลาการลงทุน 27 กองทุนนั้น ยังอยู่ในระหว่างลงทุนเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 7 กองทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน

อย่างไรก็ตาม หน่วยลงทุน TEQT5M4 ได้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน