บางจากฯ รับรางวัล Green Brand Love

135 views

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล Green Brand Love แบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นผลจากการสำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศประมาณ 1,300 คน ด้วยเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ยึดหลักสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานสัมมนาทางการตลาด ภายใต้หัวข้อ Voice of Green : เพื่อโลก เพื่อเรา ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีบุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ รวมถึงสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ CMMU ถนนวิภาวดีรังสิต

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories