บีทีเอสใส่ใจผู้โดยสาร ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกให้ความรู้เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย

บีทีเอสใส่ใจร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลความรู้ พร้อมใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเต็มที่ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกคน ส่งเสริมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

วันนี้ (31 มกราคม 2563) นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พลตรี ธารา พูนประชา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก และพันเอก พิสิฏฐ์ สัมมาทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเวชศาสตร์ครอบครัว กรมแพทย์ทหารบก พร้อมเจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน ดูแล และให้ความรู้ในเรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยร่วมแจกหน้ากากอนามัย และเอกสารให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (N3), สถานีพญาไท (N2) และสถานีสยาม (CEN) เนื่องจากเป็นสถานีที่มีผู้ใช้บริการ รวมถึงนักท่องเที่ยวหนาแน่น

กิจกรรมนี้ กรมแพทย์ทหารบก ให้ความรู้ แนะนำประชาชน ส่งเสริมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยาย และมีเอกสารความรู้การดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ให้กับประชาชนได้นำไปศึกษาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในส่วนของรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้นเน้นย้ำในมาตรการ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคมาอย่างต่อเนื่องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมาบีทีเอสยังได้ให้ความสำคัญ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Feeder) กับบีทีเอส โดยได้มีการประสานกับผู้ให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความสะอาด ทั้ง รถบีอาร์ที, รถสมาร์ทบัสสาย ปอ. 104 และสาย ปอ. 150, เรือด่วนเจ้าพระยา ด้วยการสนับสนุนให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีรถบีอาร์ทีทุกสถานี รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ท่าเรือสำคัญ เช่น ท่าสาทร, ท่าน้ำนนท์ และท่าพรานนก เป็นต้น