บีทีเอส คุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งจุดคัดกรอง พนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในอาคารและสถานีรถไฟฟ้า

145 views


นายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน  บริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจ และลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยกระดับมาตรการดูแลสุขอนามัย และสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และผู้มาติดต่อ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยภายในอาคาร  ทั้งนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ บริษัท ฯ ได้เพิ่มการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงจตุจักร และสมุทรปราการ อย่างสม่ำเสมอ นายสุรพงษ์  กล่าวต่อว่า ส่วนบุคลากรที่ปฎิบัติงานใกล้ชิดกับผู้โดยสาร เช่น เจ้าหน้าที่ประจำสถานี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โดยบริษัท ฯ ได้มอบหมาย ให้ พล.ต.ต.วราห์  เอี่ยมมงคล กรรมการที่ปรึกษารถไฟฟ้าบีทีเอส  จัดทีมเจ้าหน้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองร่างกายพนักงานก่อนเข้าปฎิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงลงตรวจวัดอุณหภูมิผู้ค้า ที่ตั้งร้านค้าภายในสถานีเพื่อเป็นการเพิ่มการป้องกันความปลอดภัยอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ยังคงติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัส ฯ อย่างต่อเนื่อง และยังเน้นย้ำมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และเช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถและภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างเข้มงวด และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการเดินทางมากขึ้น รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาทำประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเน้นประโยชน์สาธารณะ เช่น ร่วมแจกหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้บริการ สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ เช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เป็นต้น

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories