บีทีเอส เปิดตัวโครงการ ‘เราให้กันได้ มีรอยยิ้มเป็นรางวัล’ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย มีน้ำใจให้กัน

178 views

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ขอร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย มีน้ำใจให้กัน ริเริ่มโครงการ ‘เราให้กันได้ มีรอยยิ้มเป็นรางวัล’ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยสละที่นั่งแก่บุคคลพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย สตรีมีครรภ์ คนพิการ คนชรา และพระภิกษุ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกันสร้าง สังคมมีน้ำใจ ในการเดินทาง สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการ CSR อีกหนึ่งโครงการที่บริษัทฯ จัดขึ้นโดยจะเริ่มจาก กลุ่มสตรีมีครรภ์เป็นกลุ่มแรก และจะขยายผลเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารกลุ่มพิเศษ อื่น ๆ ต่อไป


นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กล่าวว่า โครงการ ‘เราให้กันได้ มีรอยยิ้มเป็นรางวัล’ จะเริ่มแจกเข็มกลัดสัญลักษณ์ให้แก่สตรีมีครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ณ ห้องจำหน่ายตั๋วทั้ง 35 สถานี โดยสามารถมารับเข็มกลัดสัญลักษณ์ได้ฟรี เพื่อนำไปติดไว้ที่เสื้อ หรือที่อื่น ๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างเดินทาง เพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆ ได้ทราบ และดูแลให้ความสะดวก ทั้งการสละที่นั่ง หลีกทางเพื่อเข้า-ออกขบวนรถ หรือเมื่อใช้งานลิฟต์ และบันไดเลื่อน นอกจากนี้ เข็มกลัดนี้ยังมีประโยชน์เมื่อต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ ด้วย ไม่เฉพาะในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส


อนึ่ง ขั้นตอนการขอรับเข็มกลัด สตรีมีครรภ์ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถรับเข็มกลัดสัญลักษณ์ได้ทันที ส่วนสตรีมีครรภ์ที่ขนาดท้องยังไม่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน ขอความกรุณานำเอกสารทางการแพทย์ อาทิเช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบเสร็จจากโรงพยาบาล เพื่อนำมาขอรับเข็มกลัดสัญลักษณ์ เพราะเข็มกลัดทุกชิ้น จะมีหมายเลขระบุด้านหลัง ซึ่งบริษัทฯ จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลการตั้งครรภ์ อาทิ กรุ๊ปเลือด โรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ ชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ เมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือเป็นลม บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่จะสามารถประสานงานโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 617 6000 หรือ LINE: @btsskytrain