บีบีจีไอ ขยายธุรกิจสูผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ตั้งบริษัทร่วมทุน WIN Ingredients และวางแผนตั้งโรงงาน Syn Bio ผลิต Multi-Products แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

353 views

บีบีจีไอ และ Manus Bio Inc. (Manus Bio) ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (high value bio-based products) ระดับโลก ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบีบีจีไอเป็น Lead Investor จากการระดมทุน Series B ของ Manus Bio ด้วยเงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาท พร้อมเตรียมตั้งโรงงาน Synthetic Biology เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แบบ Multi-Products แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบางจากฯ ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสังคมและความยั่งยืน ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับการลงทุนของบีบีจีไอกับ Manus Bio บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำระดับโลก ที่ถือเป็นก้าวสำคัญที่ไม่ใช่เพียงของกลุ่มบางจากฯ แต่เป็นของประเทศไทยที่ได้เข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงด้วยกลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ผ่าน Bio Economy ที่ประเทศไทยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และตอบโจทย์การเพิ่มความหลากหลายในการทำธุรกิจ สร้างสมดุลระหว่างธุรกิจประเภทต่างๆ และที่สำคัญคือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ”

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (บีบีจีไอ) เปิดเผยถึงรายละเอียดการร่วมลงทุนใน Manus Bio ภายหลังจากลงนามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ว่า บีบีจีไอซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานชีวภาพรายใหญ่ของประเทศไทย กำลังขยายรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล สู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ผ่านการนำเทคโนโลยี Synthetic Biology ที่ทันสมัยและปลอดภัยจากธรรมชาติมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยบีบีจีไอซึ่งเป็น flagship ด้านธุรกิจ Bio-based products ในกลุ่มบางจากฯ ผู้นำด้าน BCG Economy Model ของประเทศ ได้ลงทุนซื้อหุ้น Series B Preferred Stock มูลค่ากว่า 800 ล้านบาทใน Manus Bio สหรัฐอเมริกา บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชีวนวัตกรรมจากกระบวนการหมักขั้นสูง (advanced bio-fermentation) ซึ่งบีบีจีไอเป็น Lead Investor ในการระดมทุน Series B ของ Manus Bio นอกจากนี้ บีบีจีไอยังถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญทางธุรกิจจากเอเชีย โดยทั้งสองบริษัทได้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมทุน “WIN Ingredients” เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อีกด้วย โดยบีบีจีไอจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน WIN Ingredients

“การลงทุนใน Manus Bio จากการระดมทุน Series B และการก่อตั้งบริษัท WIN Ingredients นับเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของบีบีจีไอในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมล้ำยุคมาใช้ การที่ Manus Bio มีพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกมากมายในผลิตภัณฑ์ธุรกิจชีวภาพต่างๆ อาทิ สารให้ความหวานจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งสี กลิ่น รสจากธรรมชาติ วัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงวัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ ฯลฯ จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบีบีจีไอในการรุกเข้าสู่ธุรกิจนี้ในประเทศไทย พร้อมขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนมีแผนการสร้างโรงงาน Syn Bio แบบ Multi-Products แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการมีภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการลงทุนในธุรกิจด้านชีวภาพอีกด้วยเราให้ความสำคัญกับการนำชีวนวัตกรรมทันสมัยมาผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเพื่อความยั่งยืนของโลก ซึ่ง WIN Ingredients จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดที่กว้างขึ้น และเพิ่มขีดความ สามารถในการผลิตของเรา” นายกิตติพงศ์กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน ดร. อาจิคูมาร์ พารายิล (Dr. Ajikumar Parayil) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Manus Bio ให้ความเห็นว่า “Manus Bio มีความยินดีที่ได้ร่วมธุรกิจกับบีบีจีไอ ซึ่งมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเราในการนำเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงมาทำประโยชน์เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น บริษัทร่วมทุนนี้จะช่วยขยายการผลิตและการจัดจำหน่ายของ Manus Bio ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ด้วยฐานที่แข็งแกร่ง สามารถมอบคุณค่าที่เหนือคู่แข่งและความมั่นคงในการทำธุรกิจผ่านห่วงโซ่การผลิตทั่วโลก”

ดร. พารายิล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Manus Bio ขึ้นในปี 2554 เป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ก่อตั้ง Manus Bio ขึ้นด้วยพันธกิจในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีความยั่งยืนโดยมีต้นทุนการผลิตที่สามารถตอบสนองความคุ้มค่าทางธุรกิจได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ Manus Bio ยังร่วมก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ เกรก สเตฟาโนปูโลส (Professor Greg Stephanopoulos) ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพที่ MIT ผู้ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาผู้ค้นพบวิศวกรรมเมแทบอลิซึม (Metabolic Engineering) อันเป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงทางพันธุวิศวกรรมกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกรรมวิธีการหมักสมัยใหม่ในการผลิตสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์สเตฟาโนปูโลส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Scientific Advisory Board และกรรมการของ Manus Bio ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *