พาณิชย์จับมือมหาดไทย กวาดปลากะพงออกจากพื้นที่จังหวัดสงขลากว่า 500 ตัน

248 views

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบายปลากะพงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอสิงหนคร อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ที่ขอให้แก้ไขราคาปลากะพงตกต่ำ และไม่มีตลาดในการจำหน่ายส่งผลให้เกษตรกร ได้รับความเดือดร้อน โดยได้มีการจัดประชุมในพื้นที่ บ้านท่าเสา ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร​ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงเข้าร่วมประชุม 140 ราย ผลจากการประชุมหารือได้มีข้อยุติร่วมกันคือ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนรับซื้อปลากะพง จำนวนประมาณ 500 ตัน ในราคาตันละ 130,000 บาท โดยเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนปลากะพง ขนาด 800 กรัม-3 กิโลกรัม จะประสานให้ร้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร และตลาด เข้ามาดำเนินการรับซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *