พาณิชย์’ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร พลิกโฉมการตลาดธุรกิจบริการสู่ตลาดออนไลน์ มั่นใจ..ธุรกิจบริการเป็นพระเอกกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

148 views

กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตร เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ e-Marketplace ชั้นนำของประเทศ พลิกโฉมการขายสินค้าธุรกิจบริการสู่การตลาดออนไลน์ ปรับวิธีคิด/เปลี่ยนแนวทางการตลาด เน้นเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ด้วยคอนเทนท์ดีๆ โปรโมชั่นโดนใจ เปลี่ยนคนเห็นให้เป็นลูกค้า พร้อมเผยเคล็ดลับปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น รองรับนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย มั่นใจ!!! ธุรกิจบริการเป็นพระเอกกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ได้มอบหมายให้นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online” กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ ด้วยกระทรวงพาณิชย์เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สุขภาพและความงาม-กีฬา ดิจิทัลคอนเทนท์ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อพัฒนาการตลาดจากรูปแบบออฟไลน์แบบดั้งเดิมให้สามารถขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างมาก โดยสามารถตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างตรงจุด อีกทั้ง ช่องทางออนไลน์ยังเป็นหน้าด่านสำคัญที่ช่วยเปิดตลาดและสร้างการรับรู้ให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและกระตุ้นความต้องการเข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี”

“ประเด็นหลักในการสัมมนาฯ คือ การชี้นำทิศทางและสร้างโอกาสของธุรกิจบริการเพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เทคนิคการทำ Marketing Content การลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) เพื่อนำธุรกิจขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ทันทีหลังจบหลักสูตร โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดัง บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด”

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “ผลสำเร็จที่จะได้รับจากการสัมมนาฯ คือ การสร้างโอกาสและช่องทางการทำธุรกิจที่มากขึ้นผ่านการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเปลี่ยนจากการรอลูกค้าเดินเข้าร้านแบบเดิมๆ เป็นการทำโปรโมชั่นเชิงรุกดึงดูดใจลูกค้า หรือคูปองส่วนลดผ่านทาง e-Marketplace ที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นประกอบกับรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ ใน 5 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ ชุมพร อุตรดิตถ์ หนองคาย ชัยภูมิ และนนทบุรี โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาธุรกิจบริการให้ได้กว่า 300 ราย หลังจากนั้น จะคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเข้ารับการบ่มเพาะเชิงลึกแบบ One on One Coaching ณ สถานประกอบการ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้าตามความเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายต่อไป”

“ธุรกิจบริการเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่าในปี 2561 GDP ภาคบริการ มีมูลค่า 7.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ของ GDP ทั้งหมด มีจำนวนธุรกิจบริการถึง 1.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนธุรกิจไทยทั้งหมด โดยมีการจ้างงานจากภาคบริการถึง 6.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 45 ของการจ้างงานทั้งหมด มีมูลค่าการส่งออกบริการจำนวน 75,354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภายในระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 12 จะเห็นได้ว่า ภาคบริการมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงมั่นใจว่าธุรกิจบริการจะเป็นพระเอกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง” รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories