“พาณิชย์” เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจกับฮ่องกงพร้อมเตรียมให้การต้อนรับคณะภาครัฐและเอกชนฮ่องกงที่จะเดินทางมาไทย 28 ก.พ.นี้

112 views

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภายหลังความสำเร็จจากการเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยผู้บริหารระดับสูงนำโดยรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อเมษายน 2560 และมีนาคม 2561 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและฮ่องกงเนื่องจากฮ่องกงเป็นประตูการค้าการลงทุนสำคัญระหว่างไทยสู่จีนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างฮ่องกงและเมืองต่างๆภายใต้โครงการGreater Bay Area หรือ GBA ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงในมณฑลกวางตุ้ง รวม 11 เมืองซึ่งสามารถเชื่อมโยงการลงทุนเข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทยเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจบริการที่สำคัญ GBA ถูกวางให้เป็นยุทธศาสตร์เชื่อมต่อกับนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีน เป็นเส้นทางโลจิสติกส์หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ใช้เชื่อมโยงและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยยึดหลักการเจรจา ประสานงาน และร่วมกันพัฒนาแบบ Win Winเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์กับภูมิภาคจีนและอาเซียน โดยฮ่องกงถือเป็น Super Connector ของไทยในการขยายตลาดไปยังจีน ขณะที่ไทยเป็น Gateway สู่อาเซียนของฮ่องกงทั้งนี้ ปี 2561 การค้าระหว่างไทยและฮ่องกงมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าการส่งออกไทย-ฮ่องกง จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 12 ในปี 2562

กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับฮ่องกง โดยมีกำหนดให้การต้อนรับนาง Carrie Lam ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง พร้อมด้วยคณะภาครัฐและเอกชน ที่เดินทางมาไทยในระหว่างวันที่ 27-28กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ “ไทยจะใช้โอกาสนี้ ในการหารือกับฮ่องกง เพื่อหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพราะไทยสามารถใช้ฮ่องกง เป็นประตูเจาะเข้าสู่ตลาดจีน และยังสามารถใช้ประโยชน์ทั้งจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ และใช้ประโยชน์จาก Greater Bay Area หรือ GBA ที่เป็นเขตเศรษฐกิจเชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงในมณฑลกวางตุ้ง รวมทั้งการเชื่อมโยงการลงทุนเข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย”

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเดินทางมาครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมคู่ขนานการสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย – ฮ่องกง (Thai – Hong Kong Strategic Partnership) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Carrie Lam) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ก่อนมีการลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา Start Up และ การจัดตั้ง Smart City ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนและประสานงานของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) Innospace(Thailand) กับ HKTDC 2) Innospace(Thailand) กับ Hong Kong Cyberport 3) Innospace(Thailand)กับ Ho & Partners Architects Engineers & Development Consultants Limited (HPA)และฉบับที่ 4 เป็นการลงนามระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับ HKTDC เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการลงทุน และการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่าย