พาณิชย์ เผย ไทยครองแชมป์ส่งออกขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวเบอร์ 1 ของโลก

162 views

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยไทยส่งออกขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวเบอร์ 1 ของโลก 4 เดือนแรกของปี 63 ส่งออกกว่า 1.3 หมื่นตัน มูลค่า 41 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึงร้อยละ 9 อาเซียนเป็นตลาดส่งออกหลัก แนะพัฒนาต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรม เน้นมาตรฐานด้านสุขอนามัย ใส่ใจคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมใช้ประโยชน์จาก FTA เพิ่มแต้มต่อขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าว อาทิ ขนมปังกรอบ และบิสกิต ถือเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปสำคัญของไทยที่น่าจับตามอง เนื่องจากนำข้าวมาพัฒนาต่อยอดและสอดแทรกนวัตกรรม จึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ ทำให้ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวเป็นอันดับ 1ของโลก ตามด้วยเยอรมนี และสวีเดน โดยในปี 2562 ไทยส่งออกขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกว่า 4.2 หมื่นตัน มูลค่า 129 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มขยายการส่งออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติมากขึ้น

สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-เมษายน) ไทยส่งออกสินค้าขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกว่า 1.3 หมื่นตัน มูลค่า 41 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึงร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีด้วยเป็นตลาดส่งออกสำคัญ โดยเฉพาะอาเซียนมีมูลค่าส่งออกถึง 13 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8 มีฟิลิปปินส์ และสปป.ลาว เป็นตลาดส่งออกหลัก รองลงมาออสเตรเลีย มูลค่าส่งออก 4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 24 ญี่ปุ่น มูลค่าส่งออก 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 29 และนิวซีแลนด์ มูลค่าส่งออก 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 103ทั้งนี้ นับตั้งแต่ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) แต่ละฉบับมีผลใช้บังคับ ทำให้การส่งออกขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวไปยังประเทศคู่เอฟทีเอ

ในปี 2562 เติบโตอย่างน่าพอใจ เช่น อาเซียน ขยายตัวถึงร้อยละ 2,727 จีน ขยายตัวร้อยละ 1,633 ออสเตรเลีย ขยายตัวร้อยละ 124 นิวซีแลนด์ ขยายตัวร้อยละ 332 และเกาหลีใต้ ขยายตัวร้อยละ 80 เป็นต้น โดยเอฟทีเอส่งผลให้สินค้าขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวของไทยมีแต้มต่อด้านราคา เพราะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ซึ่งประเทศคู่เอฟทีเอของไทย 17 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ฮ่องกง ชิลี และเปรู ไม่เก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว เหลือเพียงญี่ปุ่น ที่คงภาษีนำเข้าร้อยละ 0.6 และจะลดเหลือ 0 ในเดือนพฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *