มีเดียเซ็นเตอร์ ร่วมลงนาม MOU กับ ซาริน่า กรุ๊ป เพื่อให้ประชาชนออมทองผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัท

333 views

บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านธุรกรรมทางการเงิน และคิดค้น พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ภายใต้แบรนด์ “SmartGo และ เติมดี” โดย นายภัทรพล รตนดาวเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย ดร.โกสินธ์ ศรีศักดิ์สกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกค้าเดิมของ ซาริน่า และลูกค้าใหม่ที่ให้ความสนใจ สามารถออมทองผ่านผลิตภัณฑ์ของมีเดียเซ็นเตอร์ เช่น ตู้เติมเงิน ได้ทั่วประเทศในต้นปี พ.ศ. 2563 นับเป็นการขยายช่องทาง เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า และส่งเสริมให้เกิดการออมทองในวงกว้างมากยิ่งขึ้น