รฟม. จัดกิจกรรมมอบ “ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19” ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ครั้งที่ 1

128 views

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2563) นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ได้มอบ“ถุงทันใจ ต้านภัย COVID-19” ซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชนในชุมชนหลังสมาคมโรงเรียน ไทย – ญี่ปุ่น และชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 285 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories